Fleksibilni uslovi

Cena naših usluga formiraju se pojedinačno na osnovu zdravstvenog stanja i terapije svakog korisnika ponaosob, a dogovorena cena se ne menja ukoliko dođe do promene zdravstvenog stanja korisnika u toku trajanja ugovora

Garantovano najpovoljnije

cene usluga nege starih osoba

Nakon detaljnog razgovora sa budućim klijentom radi se individualni program za svakog korisnika u zavisnosti od njegovih potreba, želja i zdravstvenog stanja. Na osnovu tih parametara formira se cena usluge koja ostaje nepromenjena do promene uslova ili zahteva korisnika.

Pri formiranju cene uzimaju se u obzir svi faktori kako bi usluga bila što kompletnija, a usluga usklađena sa svim zahtevima i potrebama klijenta

Pišite nam odmah... Pozovite nas odmah...

Cenovnik Naših usluga

Cene naših usluga zavise od zdravstvenog stanja korisnika, pokretljivosti, broja sati našeg angažovanja, broja dana u nedelji. Isto tako cena se formira na osnovu tipa usluge koja se pruža korisniku, samo pomoć u kući sa nabavkom ili zdravstevna nega i medicinske usluge.

Dakle imamo FLEKSIBILNE CENE i individulane za svakog korisnika u zavsinosti od njegovih konkretnih potreba i dogovorenog programa. U svakom slučaju dobićete najbolji odnos CENA/KVALITET i profesionalni odnos prema klijentu.